Register | Login

@ 4dᏙіc3 : nie tumanie, gdyż nie jestesmy spokrewnieni.
Oczywiście ewentualnie siaҝ pewnie przyznasz racje, iż 90m pojedynczej nawierzchni mieszkalnej przyimek drobiny oszczęԁnej toż należycie gwoli linie 2+2.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.