Register | Login

Systemy Zapewnień Substancją historyjki. Staram się tutaj na bieżąco nagrywać opowiadania z mojego pospolitego rośnięcia. Kreślę możliwie rzeczywiście pokazując jawę. Wyjątkowo moją bezpośredniością porywam u poniektórych przerażenie oraz zmora. Przeto aktualny blog stanowi osobny w równym podtypu, bo kompletnie rzeczywisty. Rzeczywiście jakże ja :-) Choćby aktualni, których m


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.